Szkoła Podstawowa w Woźnejwsi

Szkoła Podstawowa w Woźnejwsi

Szkoła Podstawowa w Woźnejwsi
Karczewo 4
19-206 Rajgród
tel. 86 273 35 05
e-mail: sp.woznawies@edukator.lomza.pl

Z życia szkoły