Szkoła Podstawowa w Woźnejwsi


 • 27.08.2013

  HISTORIA SZKOŁY

  Szkolnictwo w regionie południowo rajgrodzkim w okresie zaborów.

  Na ziemiach regionu południowo rajgrodzkiego pierwsza szkoła powstała w 1864r. w Karczewie. Została założona przez władze rosyjskie dla ludności wyznania staroobrzędowego, która tę wieś zamieszkiwała. Pierwszym nauczycielem był staroobrzędowiec, bez wykształcenia, z zawodu tracz, który wkrótce został zwolniony, a jego następcą był Polak. Wskutek niskiej frekwencji po kilku latach rząd rosyjski przeniósł szkołę do Woźnejwsi, gdzie za czasów kolonizacji był wydzielony ogród szkolny przestrzeni 1 morgi i 25 prętów.

  Szkoła ta nie odpowiadała wymaganiom ludności nie mogącej się pogodzić z obowiązkowym nauczaniem języka rosyjskiego. Liczba uczniów przed I Wojną Światową wynosiła od 54 do 105, a nauka odbywała się w starym spróchniałym budynku szkolnym. W 1914r szkoła wraz z częścią wsi została spalona i przerwa w nauce trwała do 20 czerwca 1916r.

  Szkoły w Woźnejwsi i Karczewie w okresie II Rzeczypospolitej.

  Obydwie placówki powszechne należały wówczas do gminy Pruska. Na skutek działań wojennych nie miał własnego lokalu szkolnego i nauka odbywała się w domach mieszkańców tych wsi.
  a)W okresie międzywojennym Publiczna Szkoła Powszechna w Karczewie była placówką o stopniu organizacyjnym od 1- klasowej do 3 – klasowej. Liczba uczniów wynosiła od 66 do 104. W 1936r. wydzielono plac pod budowę lokalu szkolnego, jednak wybuch wojny i lata okupacji spowodował, że budynek oddano do użytku dopiero w 1958r.
  b)Publiczna Szkoła Powszechna w Woźnejwsi była placówką o stopniu organizacyjnym od 1- klasowej do 3 – klasowej. Liczba uczniów wynosiła od 65 do 91. W 1938r. pobudowano budynek szkolny, który służył uczniom do 01.09.2000r. W okresie okupacji w lokalu szkolnym mieścił się komisariat żandarmerii niemieckiej.
  c)Na terenie w latach powojennych funkcjonowały również:
  - powszechna szkoła w Kuligach,
  - prywatna szkoła w Grzędach,

  Szkoły w Woźnejwsi i Karczewie po odzyskaniu niepodległości.

  W latach 1946 – 2000 istniały oddalone o niespełna 5km dwie szkoły podstawowe, w Woźnejwsi i w Karczewie o różnym stopniu organizacyjnym – od 4 – klasowych, do 8 – klasowych i filialnych w latach reform szkolnictwa.
  Liczba uczniów w obu placówkach zmniejszała się z każdym rokiem szkolnym, dlatego 28 marca 2000r. Rada Miasta Rajgrodu podjęła uchwałę w sprawie zamknięcia Szkoły Podstawowej w Karczewie i przeniesieniu siedziby Szkoły Podstawowej w Woźnejwsi do lokalu szkolnego w Karczewie
  Od 1 września 2000r. do 31.08.2012r jako jedyna placówka oświatowa na terenie południowo rajgrodzkim nosiła nazwę: „Szkoła Podstawowa w Woźnejwsi z siedzibą w Karczewie”.