Menu
HISTORIA SZKOŁY

Szkolnictwo w regionie południowo rajgrodzkim w okresie zaborów. Na ziemiach regionu południowo rajgrodzkiego pierwsza szkoła powstała w 1864r. w Karczewie. Została założona przez władze rosyjskie dla ludności wyznania staroobrzędowego, która tę wieś zamieszkiwała. Pierwszym nauczycielem był staroobrzędowiec, bez wykształcenia, z zawodu tracz, który wkrótce został zwolniony, a jego następcą był Polak. Wskutek niskiej frekwencji po kilku latach rząd rosyjski przeniósł szkołę do Woźnejwsi, gdzie za czasów kolonizacji był wydzielony ogród szkolny przestrzeni 1 morgi i 25 prętów. Szkoła ta nie odpowiadała wymaganiom ludności nie mogącej się pogodzić z obowiązkowym nauczaniem języka rosyjskiego. Liczba uczniów przed I Wojną Światową wynosiła od 54 do 105, a nauka odbywała się w starym spróchniałym budynku szkolnym. W 1914r szkoła wraz z częścią wsi została spalona i przerwa w nauce trwała do 20 czerwca 1916r. Szkoły w Woźnejwsi i Karczewie w okresie II Rzeczypospolitej. Obydwie placówki powszechne należały wówczas do gminy Pruska. Na skutek działań wojennych nie miał własnego lokalu szkolnego i nauka odbywała się w domach mieszkańców tych wsi. a)W okresie międzywojennym Publiczna Szkoła Powszechna w Karczewie była placówką o stopniu organizacyjnym od 1- klasowej do 3 – klasowej. Liczba uczniów wynosiła od 66 do 104. W 1936r. wydzielono plac pod budowę lokalu szkolnego, jednak wybuch wojny i lata okupacji spowodował, że budynek oddano do użytku dopiero w 1958r. b)Publiczna Szkoła Powszechna w Woźnejwsi była placówką o stopniu organizacyjnym od 1- klasowej do 3 – klasowej. Liczba uczniów wynosiła od 65 do 91. W 1938r. pobudowano budynek szkolny, który służył uczniom do 01.09.2000r. W okresie okupacji w lokalu szkolnym mieścił się komisariat żandarmerii niemieckiej. c)Na terenie w latach powojennych funkcjonowały również: - powszechna szkoła w Kuligach, - prywatna szkoła w Grzędach, Szkoły w Woźnejwsi i Karczewie po odzyskaniu niepodległości. W latach 1946 – 2000 istniały oddalone o niespełna 5km dwie szkoły podstawowe, w Woźnejwsi i w Karczewie o różnym stopniu organizacyjnym – od 4 – klasowych, do 8 – klasowych i filialnych w latach reform szkolnictwa. Liczba uczniów w obu placówkach zmniejszała się z każdym rokiem szkolnym, dlatego 28 marca 2000r. Rada Miasta Rajgrodu podjęła uchwałę w sprawie zamknięcia Szkoły Podstawowej w Karczewie i przeniesieniu siedziby Szkoły Podstawowej w Woźnejwsi do lokalu szkolnego w Karczewie Od 1 września 2000r. do 31.08.2012r jako jedyna placówka oświatowa na terenie południowo rajgrodzkim nosiła nazwę: „Szkoła Podstawowa w Woźnejwsi z siedzibą w Karczewie”.